Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Vanaf dit moment zijn overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) vast te stellen.

De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Voor SNIS is de functionaris voor de gegevensbescherming (FG):
De heer Koksal Dulkadir

Meer informatie over de AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

ALGEMENE INFORMATIE

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Door de AVG zijn de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zij hebben bijvoorbeeld het nieuwe recht op dataportabiliteit.

CONTROLE OVER JE DATA

Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat u sterker in het beschermen van uw (online) privacy. Wat merkt u als persoon van de privacyregels?

Privacy beleid SNIS

Lees of download het document.

Lezen

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoek de website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bezoeken

Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

Bezoek de website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bezoeken

Leerlingdossiers

Bezoek de website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bezoeken
Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.