Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Intakeformulier groepen 1-2

Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd. Om iedereen een gelijke kans te geven, volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start. Onze intern begeleiders behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers. We hanteren de volgende criteria:
  • Er moet plaats zijn in de beoogde groep;
  • Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling, waarna we contact opnemen met de huidige school;
  • Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar;
  • Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.
Bovenstaande procedure start zodra er plek is in de beoogde groep. Zodra dit het geval is, wordt contact met u opgenomen door één van onze intern begeleiders.
Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.