Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

ICT op school

De ICT speelt een belangrijke rol op onze school. Leerlingen maken gebruik van de Basispoort, op school en thuis, om te leren, oefenen en toetsen te
maken.

Op onze school maken we gebruik van verschillende softwarepakketten die zowel op school als thuis gebruikt kunnen worden. Soms is er sprake van restricties waardoor sommige softwarepakketten of bepaalde delen van deze pakketten niet thuis gebruikt kunnen worden. De toegang tot meeste van onze softwarepakketten is geregeld via de Basispoort. Elke ouder die kinderen heeft op onze school, krijgt een Basispoortaccount.

Basispoort

Op school maken we gebruik van de Basispoort voor toegang tot de educatieve software. Om deze software ook thuis te kunnen gebruiken, heeft u een thuis login code nodig. Deze code ontvangt u van de leerkracht van uw kind. Nadat u de thuis login code heeft ontvangen, kan uw kind zich aanmelden met deze code. In de volgende stap dient uw kind zijn/haar persoonlijke pincode, die ook op school wordt gebruikt, in te voeren. Na het invoeren van de persoonlijke pincode, krijgt uw kind de toegang tot de educatieve software van de school.

Software op school

Elk jaar evalueren we de gebruikte software om te bepalen of deze nog voldoet aan de wensen en behoeften van de leerkrachten en leerlingen. Informeer bij de leerkracht van uw kind over de beschikbare software.

Social Schools

We maken gebruik van Social Schools om te communiceren met ouders. Via Social Schools informeren we u over de gang van zaken op school, maar vooral over de zaken die relevant zijn voor uw kind. Zodra uw kind start als leerling op onze school, ontvangt u de activatiemail voor Social Schools. U kunt een app installeren op uw smartphone om zo optimaal gebruik te maken van Social Schools. Voor meer informatie gaat u naar: app.socialschools.eu

 

U ontvangt de inloggegevens voor Basispoort van de leerkracht van uw kind. Mocht u deze gegevens niet ontvangen hebben of bent u deze gegevens kwijt, neem dan contact met de leerkracht van uw kind op.

 

U dient te controleren of u de thuis login code en/of de pincode van uw kind juist heeft ingevoerd. De meeste problemen met inloggen gebeuren doordat de gegevens niet juist ingevoerd of geplakt worden. Als u zeker bent dat u alles goed ingevoerd heeft, neem dan contact met de leerkracht van uw kind op.

 

Elke ouder op onze school ontvangt een Social Schools account. Mocht u deze nog niet ontvangen hebben of bent u uw gegevens kwijt, neem dan contact op met onze leerlingadministratie.

 

U kunt contact opnemen met de leerkracht van uw kind via de Social Schools app. Deze app kunt u downloaden op de website van Social Schools: app.socialschools.eu. U kunt zich aanmelden met de inloggegevens die u van onze leerlingadministratie heeft ontvangen.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Educatieve sites

We hebben een aantal educatieve websites geselecteerd waar u vaak kosteloos onderwijsmateriaal voor uw kind(eren) kunt vinden en gebruiken.

Identiteit

De El Amien is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Verwante documenten

Hieronder vindt u een selectie van de verwante documenten.

Schoolgids 2022-23

Lees de schoolgids.

Lezen
Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.