Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Over El Amien

Bijna 30 jaar geleden is de islamitische basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen vanuit de islamitische principes te geven.

De betrouwbare

El Amien betekent ‘de betrouwbare’ en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Met deze naam willen we u als ouder duidelijk maken dat de school zich bewust is van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zullen er alles aan doen om uw kind(eren) optimaal te onderwijzen. De Koran, het Woord van Allah, en de Soenna, de levenswijze van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, geven richting aan ons onderwijs.

Brede school

Sinds een aantal jaar is El Amien 2 een brede school. Dat wil zeggen dat wij naast ons regulier onderwijsaanbod ook andere activiteiten aanbieden om de ontwikkelingskansen van onze leerlingen te vergroten. We geven niet alleen les, maar verbinden onderwijs, cultuur, zorg en welzijn aan elkaar. Activiteiten en onderdelen zijn: mentorbegeleiding, de aanwezigheid van een ouder- en kindadviseur, preventieve logopedie, samenwerking met de bibliotheek, ouderactiviteiten en lesactiviteiten in het kader van kunst en cultuur. Er is ook een voorschoolse voorziening, waar peuters voorbereid worden op een goede start in de kleuterklas.

Missie en visie

Aan het eind van de basisschool willen wij onze kinderen genoeg bagage meegeven. Het gaat niet alleen om goede leerresultaten, maar ook om de persoonlijke vorming van onze leerlingen. We streven ernaar om elke leerling te helpen om het beste uit zichzelf te halen, vanuit zijn of haar unieke interesses en talent. Soms heeft een kind extra uitdaging of de juiste ondersteuning nodig om goed mee te kunnen doen. Hersenonderzoek wijst uit: de leraar is, net als de ouder, hiervoor cruciaal. Hij steunt, inspireert en stimuleert het jonge kind. Samengevat zijn dit onze speerpunten:

  • Goed onderwijs met oog voor talentontwikkeling;
  • Onderwijs op maat;
  • Een goed islamitisch pedagogisch klimaat;
  • Democratisch burgerschap;
  • Een goede zorgstructuur;
  • Gemotiveerde leerkrachten;
  • Betrokken ouders;
  • Werklustige kinderen.
Lesmethoden, de doorlopende leerlijn, onze praktische invulling voor democratisch burgerschap, een duidelijke zorgstructuur en onze visie op een goede samenwerking met ouders, leerlingen en leerkrachten geven elke dag richting aan het handelen van de schoolteams om deze speerpunten te verwezenlijken.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Identiteit

De El Amien is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

Zorg voor de kinderen

Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Waar staat El Amien voor?

Uw kind goede onderwijs- en ontwikkelingskansen geven vanuit de islamitische principes

ISLAMITISCH ONDERWIJS

Bijna 30 jaar geleden is de islamitische basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen vanuit de islamitische principes te geven.

DE BETROUWBARE

El Amien betekent ‘de betrouwbare’ en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Met deze naam willen we u als ouder duidelijk maken dat de school zich bewust is van het vertrouwen dat u in ons stelt.

BREDE SCHOOL

Sinds een aantal jaar zijn beide scholen brede scholen. Dat wil zeggen dat wij naast ons reguliere onderwijsaanbod ook andere activiteiten aanbieden om de ontwikkelingskansen van onze leerlingen te vergroten.
Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.