Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Passend onderwijs

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Een plek voor elk kind

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van kracht. De wet stelt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Elke school moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij kan het gaan om extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.

Om voor elke leerling een passende plek te organiseren werken de scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De El Amien scholen vallen onder Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam-Diemen (www.swvamsterdamdiemen.nl).

Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die alle basisscholen bieden (basisondersteuning). De mogelijkheden van de scholen staat beschreven in het School ondersteuningsprofiel (lees in documenten). Om de kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning te kunnen bieden zijn de El Amien scholen aangesloten bij het Steunpunt Passend Onderwijs West (SPO West). Vanuit SPO West kunnen zij hulp en begeleiding om op verschillende niveaus organiseren voor leerkrachten en kinderen op school.

Op het moment dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de El Amien scholen, met extra ondersteuning, kunnen bieden wordt contact opgenomen met het samenwerkingsverband.

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen.

Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:     www.oudersteunpunt020.nl
Telefoon:    020 330 6320
WhatsApp: 06 1600 4600
E-mail:         info@oudersteunpunt020.nl

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen. Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website Ouders en Onderwijs.

 

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een passende andere plek. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.

 

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders. Heeft de leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maakt de school een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe de ondersteuning van de leerling eruit ziet. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

 

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. De scholen in het samenwerkingsverband maken samen afspraken over de invulling van deze extra begeleiding op school. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie m.b.t. het passend onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Lees het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Download

SWV PO Amsterdam Diemen

De website van het SWV PO Amsterdam Diemen.

Bezoek website

Ouders & Onderwijs

De website van het Ouders & Onderwijs met veel informatie.

Bezoek website

SPO West

De website van het Steunpunt Passend Onderwijs West (SPOW).

Bezoek website

Steunpunt Passend Onderwijs

De website voor ouders met vragen over passend onderwijs.

Bezoek website

Passend onderwijs

De website van de Rijksoverheid met informatie over passend onderwijs.

Bezoek website
Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.