Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Adjunct-directeur gezocht

Voor de El Amien 2 zijn we op zoek naar een adjunct-directeur voor 3 tot 4 dagen in de week (0,6 – 0,8 FTE).

Over de El Amien 2
De El Amien 2 is een islamitische basisschool gevestigd in Amsterdam. Ons doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op het functioneren in een multiculturele maatschappij. Wij geven onderwijs in heterogene groepen en doen veel aan differentiatie binnen de klas (adaptief onderwijs). Bij ons op school is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs in het bijzonder en taalonderwijs in het algemeen. Daarnaast zijn we een Vreedzame School met een veilig pedagogisch klimaat.

Wat ga je doen?
De adjunct-directeur is verbindend en functioneert gemakkelijk in teamverband. Hij/zij creëert de voorwaarden waaronder alle betrokkenen met plezier en resultaatgericht hun werk kunnen doen en collega’s, leerlingen en ouders zich thuis voelen op school. De adjunct-directeur herkent talent in collega’s, is enthousiasmerend en is onderzoekend. Hij/zij communiceert soepel met alle geledingen in de organisatie. Verder ondersteunt de adjunct-directeur de directeur bij beleids- en bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden. De adjunct-directeur legt verantwoording af aan de directeur.

De adjunct-directeur

 • Heeft ervaring in een coördinerende functie in het onderwijs dan wel aantoonbaar de potentie om zich de functie snel eigen te maken.
 • Heeft kennis van actuele maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Is vaardig in het ontwikkelen en verwoorden van (beleid)standpunten en nieuwe ideeën binnen de El Amien 2.
 • Hecht waarde aan orde en regelmaat en werkt nauwkeurig en gestructureerd.
 • Is idealistisch ingesteld en zoekt met overtuiging naar verbetering.
 • Voelt zich verbonden met en levert een persoonlijke bijdrage aan de identiteit van de school.
 • Draagt mede zorg voor interne en externe communicatie.
 • Bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern netwerk en vertegenwoordigt de school naar buiten.
 • Coördineert mede de dagelijkse gang van zaken.

Competenties, skills en vaardigheden van de adjunct-directeur

 • Resultaatgerichtheid;
 • Samenwerken;
 • Motiveren;
 • Plannen en organiseren;
 • Inzicht in omgeving;
 • Sociaal vaardig;
 • Communicatief vaardig;
 • Leiderschap.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische werkomgeving;
 • Collegiale en inhoudelijke ondersteuning;
 • Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op onbepaalde tijd.

Arbeidsvoorwaarden
Conform CAO PO.

Geïnteresseerd?
Pas jij in bovenstaand profiel en heb jij de ambitie om als adjunct-directeur aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatiebrief en de CV naar Hanane El Khamlichi.

Vorige Leerkrachten/onderwijsassistenten gezocht
Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.